Hyvän ruuan ohjelma ohjaa Beanitin vastuullisuustyötä

Ollessamme osa Raisiota, saamme tukeutua Beanitin tekemisessä konsernin vastuullisuusohjelmaan, Hyvän ruuan ohjelmaan. Vuosille 2022-2025 päivitetty ohjelma antaa suunnan ja työkaluja entistä vastuullisempien härkäpapuruokien tekemiseksi. Vastuullisuustyömme pohjautuu koko Raision tarkoitukseen ”Ruokaa suurella sydämellä – terveyttä meille ja maapallolle”. Tarkoitus kiteyttääkin Hyvän ruuan ohjelman painotukset erinomaisesti. Sen osa-alueet ovat Ympäristöystävälliset pakkaukset, Ilmasto- ja ympäristötoimet, Terveellinen ruoka, Terveellisen ruoan ammattilaiset sekä Kestävä ruokaketju.

Osana Raisio-konsernia vaikutusmahdollisuutemme tehdä huomisesta kestävämpi ja oikeudenmukaisempi ovat aiempaa paremmat. Nyt Beanitiä tehdessä on nimittäin käytössä koko konsernin asiantuntemus, verkostot ja resurssit, joita hyödyntämällä pystymme entistä osuvammin toteuttamaan haluamme toimia oikein.

Fokus yhä pidemmälle arvoketjuihin

Raision tuotantolaitokset Kauhavan Beanit®-tehdastamme lukuun ottamatta ovat hiilineutraaleja. Tavoitteeksi onkin asetettu, että myös Kauhavan tuotantolaitos saadaan hiilineutraaliksi Raision opein ja panostuksin 2023 aikana.

Oman tuotannon hiilineutraalisuus on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta. Tiedämme, että merkittävin osa tuotteidemme ja toimintamme aikaansaamista päästöistä syntyy tehtaiden porttien ulkopuolella. Siksi perehdymme jatkossa entistä tarkemmin muun muassa logistiikan, työ- ja liikematkojen sekä raaka-aineiden viljelyn aikaansaamiin päästöihin. Raportoimme näitä niin kutsuttuja Scope3-päästöjä ensikerran vuonna 2023 riittävän pitkän mittausjakson jälkeen.

”Raisio on saanut vuosien työllä omien toimintojensa hiilidioksidipäästöt pienennettyä lähes nollaan. Nyt voimme siirtää tätä osaamista arvoketjuumme ja vaatia myös arvoketjultamme toimia päästöjen vähentämisessä”, sanoo Raision vastuullisuuspäällikkö Katri Järvinen-Wilen.

Onnistumisia resurssitehokkuudessa

Kauhavan tuotantolaitoksessa on viimeisen vuoden aikana kiinnitetty paljon huomiota resurssien viisaaseen käyttöön. Merkittävimpinä onnistumisina ovat tuotannon hävikkitasojen puolittaminen vuoden takaisesta sekä jäähdytysveteen liittyvä innovaatio, jolla käytetyn veden määrä pienenee arvioiden mukaan noin kolmannekseen. Nuoren tuotantolaitoksen prosessien vakinaistuminen ja kehittyneet tuotannonohjausjärjestelmät ovat auttaneet hävikin hallinnassa, mutta onnistumisiin on ennen kaikkea vaikuttanut resurssitehokkuuden kulttuurin vahvistuminen. On kunnia-asia, ettei mitään tuoteta hävikkiin tai tuhlata turhanpäiten.

Resurssitehokkuus on oiva osoitus siitä kuinka vastuulliset toimenpiteet eivät tarkoita kalliita ratkaisuja ja nousevia kustannuksia. Tuotantohävikin ja jäähdytysveden käytön vähentämisillä on laskennallinen ympäristövaikutus, mutta helpoimmin havaittava vaikutus näkyy tuloslaskelmassa säästettyinä euroina.

Vastuullisuustyö opettaa nöyryyttä

Olemme tehneet jo paljon päämäärätietoisia toimenpiteitä vastuullisuuden polullamme. Samalla on oltava nöyrä ja myönnettävä, että joissain aiheissa olemme vasta polkumme alussa.  Tällaisia aiheita ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja oman henkilöstön moninaisuuden huomioiminen.

”Monimuotoisuudesta huolehtiminen on tulevaisuuden liiketoimintaedellytyksistä huolehtimista. Raaka-aineidemme kautta olemme kytköksissä ruoan alkutuotantoon, jossa monimuotoisuuden vaikutukset näkyvät ensimmäisinä. Henkilöstön moninaisuuden huomioiminen taas on tasa-arvokysymyksenä vain yksiselitteisen oikein. Se myös parantaa kykyämme vastata markkinoiden alati muuttuviin toiveisiin”, sanoo vastuullisuusasioista Raision johtoryhmässä vastaava Sari Koivulehto-Mäkitalo.

Vastuullisuustyöllä parannamme liiketoimintamme edellytyksiä ja pystymme auttamaan myös kumppaneitamme vastaamaan omien asiakkaiden odotuksiin. Lisäksi on innostava ajatella sitä vaikuttavuutta, jota voimme saada aikaan rakentaessamme osaltamme kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa huomista.

Lue lisää vastuullisuudestamme