Ruokakyselymme: suomalaiset luottavat ravintola-alan ammattilaisiin halutessaan kokeilla kasvisruokaa

10.2.2021

Verso Food toteutti tammikuussa 2021 ruokakyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita eri ruokavalioihin sekä heidän suhtautumistaan kasvisruokiin ravintoloissa. Tutkimuksen mukaan kasvipohjaisen ruokavalion pariin ihmisiä innostaa terveellisyys sekä hyvät kokemukset ravintoloissa. Lisäksi selvisi, että ruoka herättää poikkeuksellisen voimakkaita tunteita, jolloin myös ruokakeskustelu helposti kärjistyy.

 

Kiinnostus entistä kasvispainotteisempaan ruokavalioon on jo valtavirtaa. Tämä selvisi Beanit® ja Härkis® -tuotteista tunnetun Verso Foodin tekemässä ruokakyselyssä. Lähes puolet (44%) vastaajista piti erittäin tai melko todennäköisenä, että muuttaa ruokailuaan kasvispainotteisemmaksi. Naisissa osuus oli jopa 49%.

Ravintoloiden rooli kasvisruoan yleistymisessä on merkittävä. Ne tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden kokeilla ammattitaidolla valmistettuja kasvisruokia ilman, että heidän tarvitsee itse heti perehtyä uusiin ruokiin. Halu kokeilla uusia ruokalajeja ja raaka-aineita onkin usealle (53%) merkittävä syy kasvisruoan valitsemiseksi ravintoloissa. Toiseksi määrittävin syy on luotto ammattilaisiin: neljännekselle (26%) kasvisruokaa ravintoloissa valitsevista syy on, että kasvisruoat ovat ravintoloissa parempia kuin esimerkiksi kotona valmistettu. Nuorista aikuisista (24-35v) jo 59% valitsee ravintolassa kasvisruoan satunnaisesti tai useammin.

”Ravintola-alan ammattilaiset ovat parasta mahdollista mainosta maistuvalle kasvisruoalle. Tiedämme, että ensimmäisten kokeilujen onnistuminen määrittää kuluttajien innokkuutta suosia kasvisruokia, joten positiiviset kasvisruokakokemukset ravintoloissa ovat todella merkittäviä. On aivan mahtavaa, että laadukkaasti valmistettua kasvisruokaa on tarjolla jatkuvasti entistä laajemmin”, sanoo Verso Foodin HoReCa-myynnistä vastaava myyntipäällikkö Minna Ottavainen.

Terveellisyyden tavoittelu tuo kasvisruoan pariin

Ruuan mausta ei luonnollisesti olla valmiita tinkimään, sillä herkullisuus oli selkeästi tärkein tekijä (66%) ravintolaruoan valinnassa. Merkittävää on, että ravintolaruokaa valitessa terveellisyyden suosiminen (22%) oli lähes yhtä merkittävä tekijä kuin edullisuus (27%). Terveellisyys painottui kyselyn vastauksissa muutoinkin, sillä se vaikutti vastaajista jopa 77% kiinnostukseen kasvisruokaa kohtaan.

Yleisen oletuksen vastaisesti asenteet kasvisruokaa kohtaan eivät eroa maantieteellisesti juuri lainkaan. Etelä-, Itä-, Pohjois- ja Länsi-Suomessa ollaan kaikkialla lähes yhtä halukkaita lisäämään kasvisruoan määrää omassa ruokavaliossa. Muista tutkimuksista selviää, että siirtyminen kasvisruoan pariin on eteläisessä ja läntisessä Suomessa pidemmällä, mutta nyt julkaistu tutkimus todistaa, että potentiaalia riittää läpi maan.

Kärjekästä ja suvaitsematonta ruokakeskustelua

Hitaasti muuttuvia ruokatottumuksia osaltaan selittää tutkimuksen todentama kärjistynyt ruokakeskustelu. Niin kasvispainotteisesti kuin pääosin lihaa syövät kokevat tulevansa tuomituksi ruokavalinnoistaan.

”Löydös kärjistyneestä ja suvaitsemattomasta ruokakeskustelusta ei varsinaisesti yllätä, mutta surettaa. Uskomme, että muutos kohti terveyden ja ympäristön kannalta kestäviä ruokatottumuksia saadaan aikaiseksi vain hyväksyvässä ilmapiirissä. Ehdottomuuksien sijaan tarvittaisiin sallivuutta niin omia kuin muiden ruokavalintoja kohtaan”, Verso Foodin vuorovaikutusvastaava Jukka Kajan toivoo.

Tutkimus: Beanit Ruokakysely 2021, aineisto on kerätty Bilendin verkkopaneelissa viikoilla
2 ja 3 / 2021. Kyselyyn vastasi n=1000 täysi-ikäistä suomalaista.
Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3 prosenttiyksikköä suhteessa lähtöotokseen.